Siekiant siekti tikslo mažinti transporto priklausomybę nuo naftos ir švelninant poveikį aplinkai Lietuvoje bus siekiame aktyviau naudoti alternatyviu kuru varomas transporto priemones bei plečiama tam reikiama infrastruktūra. Šis tikslas numatytas ir Nacionalinėje susisiekimo plėtros 2014-2020 m. programoje, kurios pakeitimus vasario 1 d. svarstė Vyriausybė.

Susisiekimo ministras Rokas Masiulis teigia, jog dėmesys aplinkosaugai transporto srityje yra spartus žingsnis į priekį, postūmis siekiant darnios ekonominės plėtros leidžiantis būti arčiau žalesnės Lietuvos vizijos. Tinkamai išnaudoti galimybes siekia ne tik Lietuva, bet ir visa Europos Sąjunga.

Alternatyviųjų degalų naudojimas transporto sektoriuje buvo įtvirtintas Nacionalinėje susisiekimo plėtros 2014-2020 m. programoje dar 2013 metais, tačiau tobulinant programą joje išsamiau nagrinėjamos alternatyvaus kuro panaudojimo galimybės bei nustatomi infrastruktūros kūrimo reikalavimai, kurie susiję su elektromobilių įkrovimo prieigų bei suskystintų ir suslėgtų gamtinių dujų degalų papildymo punktų plėtra.

Viena iš svarstomų galimybių yra biodegalų įmaišymo normų iškastiniame kure didinimas, taip pat pažangių biodegalų panaudojimas, elektros naudojimo didinimas kelių bei geležinkelių transporte, suslėgtų gamtinių dujų ir biometano naudojimas viešajame transporte bei lengvuosiuose automobiliuose, jūrų laivuose.

Numatyta, jog iki 2022 m. Lietuvoje šalie europinio lygio magistralių bus įrengta ne mažiau kaip 28 vnt. didelės galios viešos elektromobilių įkrovimo prieigos taškų, o iki 2025 m. atsiras 10 viešų suslėgtų gamtinių dujų degalų papildymo punktų. Siekiama, jog miestų ir priemiesčių aglomeracijose, kur yra virš 25 tūkst. gyventojų, būtų įrengiama 100 viešų elektromobilių įkrovimo prieigų.

Naudoti alternatyvius degalus transporto sektoriuje skatinama siekiant įgyvendinti 2014 metų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo. Nuo 2019 metų Lietuva Europos Komisijai nuolat teiks ataskaitas apie įgyvendintus šios srities projektus.